Hetkel veel kehtiv ühistransporditeenuste osutamise leping Kohtla-Järve linnavalitsuse ja firma ATKO Liinide vahel lõpeb 31. augustil 2021. Linnavalitsus on välja kuulutanud uue hanke transporditeenuse osutamiseks. Hanketingimustes on terve rida punkte, mis tulevikus muudavad märgatavalt linna transpordimajandust. Millisena näeb linnavalitsus tuleviku linnatransporti, rääkis nädalalehele Panorama Kohtla-Järve linnavalitsuse transpordisektori peaspetsialist Andrei Poludetkin.

– Üheks hanke tingimuseks on videokaamerate olemasolu bussides. Kaamerad peavad olema iga ukse juures, üks kaamera bussijuhi tegevuse tsoonis ja teine kaamera peab „vaatama” bussi ees olevat ala. See kaamera täidab samuti videoregistraatori funktsiooni. See kõik on vajalik, et me saaksime registreerida reisijate arvu, mis on omakorda vajalik selleks, et oleks tagatud kontroll lepingu tingimuste täitmise üle. Kaamerate paigaldamisel on kindel finantsselgitus – linn peab täpselt teadma, millises mahus doteeritakse transpordioperaatorile tasuta sõitjatelt saamata jäänud tulud. Kaamerate paigaldamine on otseselt seotud ka vandalismi ilmingutega ühistranspordis. Kaameral on preventiivne toime, reisijatele tuletatakse sellisel moel meelde vajadust täita käitumisreegleid. Lisaks on hanketingimustes märgitud, et bussidesse peab olema paigaldatud elektrooniline tabloo, kust saab näha infot peatuste kohta.

– Sellised infotablood on suurtes linnades igapäevane nähtus. Kas siis Kohtla-Järve ka vajab bussidesse selliseid elektroonilisi infoseadmeid?

– Tõesti, meil ei ole nii suurt reisijate arvu, nagu see on Tallinnas või Tartus. Kuid meie bussides on väga palju lapsi. Eriti just algklasside õpilasi, kelle koolitee algab ühest linnaosast ja lõpeb teises linna servas. Elektroonilised infotablood aitavad linnas orienteeruda. Lisan veel ka seda, et bussid peavad olema sisustatud tõstukite ja lisaastmega puuetega inimeste jaoks. Iga bussiukse juures peab olema väline lisavalgustus.

– Paljud kohalikud omavalitsused on võtnud kindla suuna gaaside vähendamisele. Busside üleminek loodustsäästvatele kütustele on keeruline protsess, mis nõuab ka suuri rahalisi väljaminekuid. Kuid on selge, et ökoloogiliselt puhtast ühistranspordist me ei pääse, see on üleeuroopaline liikumine. Kuidas Kohtla-Järve linn vaatab ökoloogilisele ühistranspordile?

– Linn sooviks, et bussid kasutaksid kütusena gaasi. Meie ei saa seda kategooriliselt nõuda, seadused hetkel seda ei luba. Kuid linn saab soodustada sellisete busside kasutamist. Üheks hanke kriteeriumiks on just gaasil töötavate busside kasutamine linnaliinidel. Kindlasti on selle punkti täitmine eeliseks hanke võitja selgitamisel. Hanketingimuste koostamisel on võetud aluseks Tartu linna kogemus. Just Tartus korraldati eksperiment, kus kasutati nelja tüüpi busse: diisel-, hübriid-, elekti- ja gaasimootoritega. Parimat ökoloogilist tulemust näitasid gaasimootoriga bussid. Me saame aru, et gaasil töötavate busside hind on märksa kallim, kuid pikemas perspektiivis on sellised bussid kasulikumad.

– Kui lai on täna transpordifirmade ring, kes suudavad pakkuda Kohtla-Järve linnale gaasil töötavaid busse?

– Eestis on selliseid firmasi piisavalt palju. Meenutan hanget, mida korraldas Ühistranspordikeskus. Seal osales 7 hinnapakkujat.

– Tõesti ees on muutuste aeg. Muutused toimusid ka 2018. aastal, kui maakonnas kehtestati tasuta ühistransporditeenus. Kuidas mõjutas tasuta transport suhteid linnavalitsuse ja ühistranspordi operaatori vahel. Kas tasuta transport on määravaks punktiks väljakuulutatud hankes? 

– Esmalt mainin, et suur osa reisijatest kasutab nüüd tasuta sõidu võimalusi. Seda oli ka oodata. Loomulikult vähenesid transpordifirma piletimüügitulud. Loogiline, et seoses sellega on suurened linnapoolne ühistranspordi doteerimine. Uus süsteem nõuab head koordineerimist ja logistikat. Meie suhtleme pidevalt ja kooskõlastame Ühistranspordikeskusega liinide teenindamist. Meie ei jaga omavahel reisijaid, kuid vajadusel dubleerivad liinid suletakse.  

– Pole saladus, et elu kallineb igas valdkonnas. Tõusevad kütusehinnad, peab tõstma bussijuhtide palka. Siit tõuseb sõidetud kilomeetri hind, muutuvad ka bussipiletite hinnad. Mida toob uus leping Kohtla-Järve inimestele just selles valguses?

– Uue lepingu sõlmimisega pileti hinnad ei muutu. Seda küsimust me üldse ei arutanud. Linnal on aga selge, et eelarve kulud suurenevad. Analüüsisime viimase kaheksa aasta kulutusi, mis on otseselt seotud ühistranspordi toimimisega – kütus, bussijuhi palk jne. Oleme arvestanud sellega, et linna kulutused ühistranspordi doteerimisele tõusevad 25%. Pärast hanketulemuste väljakuulutamist on doteerimise summa täpselt paika pandud.

– Kas pandeemia aeg on mingil määral mõjutanud riigihanke tingimusi või väljakuulutamist?

– Ei, riigihankele siin mingit mõju ei ole. Kuid me oleme valmis selleks, et piirangud võivad mõjutada ajakava. Rääkides gaasibussidest, peame mõistma, et selliste busside tootmine võib venida. See on arusaadav. Juhul, kui hanke võitja ei suuda alustada teenuse pakkumist vastavalt lepingus määratud tähtajaks, oleme ennast kindlustanud praegu kehtiva lepingu pikendamisega. 

– Praktika näitab,et pärast hanke võitja väljakuulutamist algavad uued läbirääkimised võitjaga. Mida siis arutatakse?

– On üks asjaolu, mida peab kindlasti mainima – ei ole välistatud, et pärast lepingu sõlmimist uue operaatoriga tuleb üle vaadata sõiduplaanid ja ka bussiliinid. Täna on nii Järve, kui ka Ahtme linnaosades regioonid, kus ühistransport puudub. Näiteks, meil on projekt uueks bussiliiniks, kus esimeseks peatuseks oleks Põhja mikrorajooni algus ja Ahtme linnaosas see bussiliin läbiks Kastani allee. Tegelikult selliseid bussiliinide muutuste plaane on teisigi. Täpsemalt saame sellest rääkida, kui on selge hanke võitja. Bussiliinide kinnitamisel mängib suurt rolli bussipargi asukoht. Peame viima miinimumini „tühjade” sõitude arvu. Näiteks, kui bussipark asub Jõhvis ja bussiliin algab Kohtla-Järve Põhja rajoonis, siis teenuse hind suureneb märgatavalt. Hetkel on hanketingimused koostatud nii, et on arvestatud praegu kehtivate bussiliinidega ja väljumiste kellaaegadega. Saame aru ka sellest, et muudatused bussiliinides ja väljumiste aegades peavad kajastama meie reisijate soove. Kindlasti teatame varakult võimalikest muudatustest, teeme tagasiside analüüsi.

– Kas see töö toimub veel sellel suvel, enne kui lõpeb praegu kehtiv leping?

– Just nii ongi mõeldud. Tegeleme bussiliinide muutustega suvel. Kogu ühistranspordivõrgu muutmine on igati keeruline ja mahukas ülesanne. Ühe päevaga siin kuidagi hakkama ei saa. Jutt käib mitmest nädalast või isegi mitmest kuust.

– Ees on kevadine aiandushooaeg. Paljud inimesed on pärinud, kas ja kuidas pääseb bussiga aiandusühistute juurde. Mida olete kavandanud selles valdkonnas?

– Bussiliinide kavandamisel oleme alati arvestanud kahte kriteeriumit – inimeste vajadused ja linna rahalised võimalused. Planeerimine peab olema ratsionaalne ja otsused põhjendatud. Loomulikult peab olema linnaelanike kirjalik pöördumine linnavõimude poole. Mina isiklikult linnarahadega ei opereeri. Minul peab olema põhjendus, millega astun linnajuhtide ette. Kindlasti on tähtis teada, milline on võimaliku bussiliini kasutajate arv. Kõiki neid tegureid võetakse kindlasti arvesse.

Ilja Telnov
Autori foto

Reklaam