Keskkonnaminister Tõnis Mölder kuulutas välja keskkonnasõbralike haridustegude konkursi Keskkonnakäpp tänavused võitjad. Võitjate seas on Kohtla-Järve lasteaed Tareke ja Illuka Põhikool.

Keskkonnakäpa laureaadid valiti sel aastal välja 74 kandidaadi seast. „Tänavusel keerulisel aastal on paljud leidnud rõõmu just loodusega koos olemisest. Konkursile esitatud projektid olid valdavalt suunatud oma keskkonnasäästlikule taimede kasvatamisele ning lisaks oli ka projekte, mis koroonaajal pakkusid peredele tegevusi distantsilt,“  ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Suur tänu õpetajatele, kel on olnud ideid ja jaksu lapsi ka sel väljakutseid täis õppeaastal keskkonnahoidlikkuse teemadel suunata.“

Keskkonnakäpa konkursile esitatud kandidaate hinnati viies rühmas: lasteaed, õpilasrühm/klass, õpetaja, kool ning keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kandideerida sai  tubli tegutseja, targa tarbija, õnneliku õppe ja kogukonna kaasamise kategoorias. Kõikides rühmades selgusid ka rahva lemmikud.

Taark tarbija 2021 – distantsõppe projektipäev “Prügist nii ja teisiti”

Illuka kool, kelle distantsõppe projektipäev “Prügist nii ja teisiti” tunnistati võitjaks nominatsioonis “Tark  tarbija 2021”. Projektipäev toimus distantsõppe ajal ja eesmärkideks oli:
* selgitada välja õpilaste teadmised jäätmete sorteerimisest
*  teadvustada õpilastele jäätmete sorteerimise ja taaskasutuse olulisust
* õppida tundma oma  kodukoha jäätmekäitluse taristut
* veeta võimalikult palju aega ekraanivabalt 
* korrastada oma koduümbrust.

Projektipäevast võttis osa terve kool. Väiksemate õpilaste ülesandeks oli joonistada plakat prügi sorteerimisest ja erinevatest jäätmemahutitest, keskaste joonistas samuti plakati ja lisaks viis läbi miniuurimuse, mille käigus pidid õpilased  kaardistama prügi sorteerimise olukorda oma kodus. Lapsevanemate tagasisidest saime teada, et nii mõneski peres algatas see toreda diskussiooni jäätmete teemal. Vanemad õpilased kaardistasid prügisorteerimise võimalusi ja jäätmemehutite asukohti oma kodu ümbruses. Õpilaste ülesandeks oli selgitada välja, kuhu saab viia erinevaid jäätmeid ning mis saab prügist edasi. Kõige populaarsemaks osutus ülesanne “Prügikõnd”, mille eesmärgiks oli koristada oma kodu ümbrust ning lugeda samme. Prügikõnniga ühinesid ka emad ja isad, mõnes peres töötas terve perekond. Meeldiv oli see, et koristamiseks valisid lapsed ka üldkasutatavaid objekte nagu näiteks kergliiklustee, pargid, metsatukad jne. Prügi kogunes kohati nii palju, et pidime paluma Alutaguse Vallavalitsuse abi prügi ära toimetamisel. Keskmiselt viibisid õpilased sellel päeval õues 1-2 tundi ja liikusid 7340 sammu.

Rahva lemmik 2021 – Kohtla-Järve lasteaia Tareke projekt “Mesilased”.

Nominatsioonis “Rahva lemmik 2021” parimate seas oli Kohtla-Järve lasteaia Tareke projekt “Mesilased”. Projekti “Mesilased” raames tehti väga paju erinevaid tegevusi. Lapsed meisterdasid mesilast, tarusid, meekärge paljudest erinevatest materjalidest, nt liivast, pulkadest, paberist, plastiliinist. Kaunistasime lasteaia ruumid mesilastega. Lapsed joonistasid ja mängisid mesilasega erinevaid mänge – Mesilase haigla, Mesilase kool, Mesilase loss, Mesilase Pood, Mesilase Maja, Mesilane Kosmoses. Samuti meisterdati plakat teemal “Mesilase tooted”, millele järgnes ka vestlusring. Palju saadi teada raamatutest – millest mesilased toituvad, kuidas elavad jms. Mesilase Bee-botiga mängiti erinevaid mänge. Roboti abil õppisid lapsed mesilaste elu ja nüüd nad teavad, et looduses pole mesilasteta mett. Lapsed tutvusid mesilaste elu iseärasustega, nende ülesehituse, arengutsükliga. Kõigil õnnestus ka mett degusteerida. Lapsed õppisid palju uusi sõnu, vaatasid mesilastest filme ja meisterdasid origami tehnikas mesilastaru. 

Toimusid arutelutunnid, kus räägiti erinevatest mõistetest – mesilased tolmeldajatena, toiduahel ja selle tähendus, mis on ökosüsteem, miks vajame mitmesuguste taimedega heinamaid, kuidas see on seotud mesilaste ning muude looma- ja linnuliikidega ja kuidas saavad mesilased mõjutada meie toidulaua mitmekesisust. Mesilane Maia kinkis lastele komplekti mesilasvahast küünalde valmistamiseks. Töökas mesilane-robot Bee-bot tutvustas lastele mee kogumise protsessi.  Lapsed lahendasid huvitavaid ülesandeid, mille käigus lapsed said teada, et mesi pole mitte ainult magus, vaid ka väga kasulik toode ja seda kasutatakse paljude haiguste ravis. 

Larissa Kaljurand

Reklaam