Toimetuselt: Nädalalehe Panorama eelmises numbris avaldasime artikli Jõhvi Hooldekeskuse kliendist Matti Sõsterist ja Hooldekeskuse endisest juhist Arthur Seppernist. Artikli aluseks oli Sepperni poolt edastatud infole ja faktidele. Leheartikli avaldamine vallandas telefonikõneded ja kommentaarid. Toimetuselt küsiti, milkises Õhtulehe numbris kirjutati Mattist? Õhtuleht kirjutas Matti Sõsterist 14 juunil 2020. Toimetusele helistas ka artiklis mainitud KÜ esimees. Toimetuse töötaja vestles hr Arkadi Zakarljukaga. Mõlemad pooled selgitasid situatsiooni nägemust. Ajalehe artikkel oli suures osas pühendatud Arthur Sepperni vallandamisele. Hoolekeskuse kliendi Matti Sõsteri saatus oli leheloos kirjeldatud Sepperni vallandamise taustaks.  Märgime ka seda, et leheloos ei olnud kirjutatud, et Matti suri. KÜ aga väidab, et leht kirjutas Matti surmast. Tulime järeldusele, et Panorama avaldab täies mahus KÜ vastuse.

Lugupeetud toimetus!
KТ Jõhvi Narva mnt 80 juhatus, kõik maja kaasomanikud on negatiivselt imestunud ja solvunud. Selle põhjuseks on artikkel, kus autor Jana Kuiv kirjeldab Vatti Sõsteri traagilist elulõppu. Matti oli alati positiivne ja vastutulelik inimene. Imelik, miks ajakirjanik ei leidnud aega kohtumiseks KÜ juhatusega või majanaabritega, kes oleks nimetanud reaalsed faktid.

Matti oli palju aastaid meie heaks majanaabriks. Ta oli inimene, kes püüdis kõiki aidata. Siis kui juhtus nnetus ja Matti kaotas jala, KÜ esimees Arkadi Zakarljuka mitmel korral külastas naabrit Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Mattile toodi Hooldekeskusesse isiklikud asjad ja ravimid. Eriti vajavad tänusõnu naabrinaised, kes kord nädalas külastasid Mattit, talle toodi toiduaineid, oma isiklikest säästudest maksti postikulud. KÜ juhatus regulaarselt helistas Mattil, arutati tekkinud võlga ja koostati maksegraafik võla kustutamiseks. Mingit pöördumist kohtu poole ei olnud.

Matti Sõster soovis naasta oma viienda korruse korterisse, see soov saatuse tahtel jääb nüüd täitmata.

Arvame, et Panorama leheloos toodud sõnad meie KÜ aadressil on ebakorrektsed. Palume avaldada meie vastus juba järgmises lehenumbris.

Lugupidamisega КТ Jõhvi Narva mnt 80 juhatus.

Reklaam